BS.CK2 Huỳnh Thị Chiêu Oanh

BS.CK2 Huỳnh Thị Chiêu Oanh hiện là Trưởng khoa Hô hấp, BV Nhân dân 115. Tốt nghiệp Trường Đại học Y dược TPHCM năm 1996.
Chuyên khoa: Hô hấp và Nội tổng quát
Bằng cấp chuyên môn:
Bằng Thạc sĩ năm 2008 tại trường Đại học Y Dược TPHCM